Dobro dziecka

Rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli w jego wyniku ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci stron.

Wychowanie w pełnej i kochającej rodzinie jest oczywiście najlepsze dla dzieci, jednak nikt nie ma takich możliwości, aby sprawić, by małżeństwo przeżywające problemy ponownie się pokochało. Rozwód z zasady nie jest korzystny dla dzieci, niezależnie od tego ile mają lat. Jednak jeśli małżeństwo już się rozpadło, nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, i rodzina nie funkcjonuje prawidłowo, to zadaniem Sądu jest ustalenie, jaki wpływ na dziecko może mieć rozwód rodziców, czy orzeczenie rozwodu może wywołać konsekwencje bardziej poważne, niż zaistniały trwały i zupełny rozkład pożycia.

Sąd potrzebne informacje uzyskuje od stron postępowania, od świadków, z opinii kuratora czy z opinii biegłego sądowego. Oddalenie powództwa z powodu przesłanki określonej w art. 56 § 2 krio następuje niezwykle rzadko, co jednak nie oznacza, że strony w toku sprawy nie powinny przedkładać Sądowi stosownych dowodów na okoliczność, iż dobro dzieci nie ucierpi w wyniku rozwodu.

Wprawdzie Sąd stoi na straży dobra małoletniego, jednak to przede wszystkim rodzice  powinni pamiętać, że dobro ich dziecka jest najważniejsze i powinni starać się robić wszystko, co w ich mocy, by konflikt między nimi miał jak najmniejszy wpływ na ich dziecko. Niestety, czasami obserwuję, że konflikt między małżonkami jest tak wielki, że dziecko traktowane jest jak przedmiot, jak karta przetargowa i nie mogę zrozumieć, jak można tak krzywdzić własne dziecko. Rodzic jakoś sobie poradzi, ale konsekwencje zadanego cierpienia dziecko będzie musiało znosić do końca życia.

Share on Twitter
Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Strach ma wielkie oczy

Strach przed samotnością, przed reakcją otoczenia, przed tym, co będzie po wszystkim, przed wstydem, przed upokorzeniem,  przed zemstą. Strach przed nieznanym skutecznie paraliżuje ofiary przemocy i uniemożliwia im jakiekolwiek działanie. Dodatkowo niektóre osoby słyszą, że „brudy pierze się we własnym domu”, „co ludzie powiedzą”, „musisz wszystko znieść dla dzieci” itp.

Osoby, które są ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej, a którym udało się znaleźć siłę, by w końcu wyzwolić się, często podają właśnie w/w powody, które uniemożliwiały im jakiekolwiek działanie. To strach powoduje, że często dramatyczne sytuacje w rodzinach trwają latami.

http://www.niebieskalinia.pl/pomoc/kwestionariusz-autodiagnostyczny?showall=&limitstart Tu znajdziecie Państwo kwestionariusz dotyczący przemocy w rodzinie. Dla wielu z Was zdefiniowanie przemocy może być oczywiste, jednak dla ofiar może nie być to takie proste, dlatego pytania, takie jak zawarte w w/w kwestionariuszu, mogą pomóc zrozumieć sytuację.

Rozmawiając z kobietami i mężczyznami, którzy doznawali przemocy w przeszłości, słyszę, że żałują oni, że wcześniej nie zgłosili się po pomoc, która była na wyciągnięcie ręki – np.  w poradni psychologicznej, w MOPSie czy w gronie sąsiadów i znajomych i że strach, choć miał wielkie oczy, warto było pokonać.

 

Share on Twitter
Opublikowano Bez kategorii | Otagowano | Skomentuj

Świadkowie

W toku postępowania powód i pozwany nie mogą zapomnieć o tym, by udowodnić lub choć uprawdopodobnić prezentowane przed Sądem tezy.  Do najczęściej przedkładanych dowodów należą nagrania, zdjęcia, smsy, maile, a prym wiedzie oczywiście dowód z przesłuchania świadków.

Klienci często pytają mnie o następujące kwestie:

Czy świadkiem może być ktoś z bliskiej rodziny? Czy będzie on wiarygodny dla Sądu?

Oczywiście świadkiem może być każda osoba, nawet członek rodziny. Nie ma żadnego zakazu, by powołać taką osobę w charakterze świadka. To Sąd oceni zeznania i uzna zeznania konkretnej osoby za wiarygodne czy też nie da im wiary. W sprawach rodzinnych najczęściej powołuje się na świadków osoby bliskie, bo one mają największą wiedzę o tym, co działo się w rodzinie.

Czy muszę uzyskać zgodę świadka na to, by złożył zeznania w Sądzie?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Jeśli ktoś posiada przydatne dla sprawy informacje to po prostu trzeba podać jego dane Sądowi. Każda osoba, która otrzyma wezwanie do Sądu musi stawić się na rozprawę. Jeśli tego nie zrobi to Sąd może nałożyć na świadka grzywnę, a następnie może zarządzić przymusowe doprowadzenie. Z reguły jednak strony rozmawiają ze świadkami i uprzedzają ich, że niebawem mogą otrzymać wezwanie na rozprawę.

Świadek wyjeżdża za granicę, będzie w Polsce tylko w określonym terminie, nie będzie mógł przyjść na rozprawę.

Jeżeli istnieje przeszkoda w przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania świadka podczas rozprawy to należy złożyć w Sadzie wniosek o zabezpieczenie dowodu, tzn. o przesłuchanie świadka w konkretnym dniu czy okresie.  We wniosku należy szczegółowo opisać na czym polega przeszkoda w przesłuchaniu świadka na rozprawie. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku świadek zostanie przesłuchany poza rozprawą.

Share on Twitter
Opublikowano Bez kategorii | Otagowano | 2 komentarzy

Sprawy spadkowe byłych małżonków, a niedokończony podział majątku

Podczas sprawy rozwodowej Sąd nie zajmuje się podziałem majątku. W teorii Sąd może podzielić majątek, jednak w praktyce nie są to częste przypadki, mnie nie są takie znane. Emocje związane z rozstaniem bywają tak wielkie, że rozwiedzeni małżonkowie mogą już nie mieć siły na przeprowadzenie kolejnego etapu rozstania, czyli podziału majątku. Czasami, gdy małżonkowie mają dom i kredyt to sprawy wspólnego majątku regulują zaraz po rozwodzie. Ale czasami, choć istnieje majątek wspólny, np. mieszkanie, to byli małżonkowie nie odczuwają takiej potrzeby, albo jedno z nich przebywa za granicą i odkłada formalności w nieskończoność.

Choć pewnie większość z Państwa zna odpowiedź to na pewno niektórzy mają wątpliwości – kto dziedziczy po byłym mężu czy żonie. Otóż w kręgu spadkobierców byli małżonkowie nie są uwzględnieni. Z chwilą ustania małżeństwa były mąż czy była żona nie dziedziczą po sobie. Zakładam oczywiście, że były małżonek nie został uwzględniony w testamencie, bo taka możliwość zawsze istnieje.

Zastanówmy się więc co może stać się z mieszkaniem, które nie zostało podzielone po rozwodzie. Mieszka w nim nadal była żona, a jej były mąż zawarł nowy związek małżeński. Po mężu dziedziczy nowa żona, więc po śmierci właścicielkami mieszkania staną się była żona i obecna. Gdy obie Panie potrafią się porozumieć to mogą uregulować sprawę polubownie. Gorzej, jeśli nie darzą się sympatią. Sytuacja wydaje się abstrakcyjna? Tego typu sytuacje zdarzają się, gdy wspólne sprawy nie zostały dokończone przez rozwiedzionych małżonków. Po latach zakończenie tych formalności spada na spadkobierców: dzieci, nowych małżonków, a wówczas sprawa może nie być tak prosta, jak tuż po rozwodzie.

Share on Twitter
Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , | Skomentuj

Opieka naprzemienna

Czasami podczas postępowań rozwodowych jeden z małżonków podejmuje temat opieki naprzemiennej nad dziećmi. Rodzic nie chce widywać swojego dziecka tylko w określone dni i w określonych godzinach, ale chciałaby spędzać z dzieckiem np. dwa tygodnie w każdym miesiącu.

Model ten, choć coraz częściej obecny w rozmowach z Klientami, należy jednak do rzadkości. Przyczyna  jest jednak bardzo prosta. Zastosowanie takiego rozwiązania względem dziecka wymaga całkowitej współpracy rodziców na wielu płaszczyznach związanych z jego wychowaniem, co w przypadku rozwodzących się ludzi nie jest częstą sytuacją. Najczęściej emocje biorą górę, dawne urazy do męża czy żony przesłaniają dobro własnego dziecka. A właśnie to dobro dziecka jest najważniejsze w ustalaniu przez Sąd komu powierzona zostanie piecza nad dzieckiem, kto ma je wychowywać. Rozwód pociąga za sobą wiele konsekwencji, często niestety częściową utratę chwil spędzanych z własnym dzieckiem. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak bardzo jest to bolesne. Ale Sąd ma wybrać model najlepszy dla dziecka, interes rodziców jest w tym momencie na drugim planie.

Jeśli Sąd uzna za zgodne z dobrem dziecka, aby np. miesiąc mieszkało z mamą, a miesiąc z tatą to rozwiązanie takie jest możliwe do przyjęcia. Należy jednak pamiętać, że rodzice muszą prezentować podobne modele wychowawcze i powinni raczej mieszkać blisko siebie, by dziecko mogło stale uczęszczać do tego samego przedszkola czy szkoły. Moją wątpliwość budzi tylko to czy dla dziecka dobre jest stałe przemieszczanie się i tak naprawdę brak stabilizacji. Może wśród czytelników są „dorosłe dzieci”, które miały dwa domy – chętnie poznam ich opinie na ten temat.

Share on Twitter
Opublikowano Bez kategorii | Otagowano | Skomentuj

Urodziny bloga :)

14Drodzy czytelnicy!

W tym miesiącu mijają 3 lata od chwili, gdy założyłam bloga. W minionym roku mój blog obecny był w ogólnopolskich mediach. W Dzień Dobry TVN opowiadałam o przyczynach rozwodów, a na łamach Gazety Wyborczej w walentynkowym wydaniu mówiłam o miłości i o rozwodach.  Co przyniesie kolejny rok?:)

Dziękuję wszystkim czytelnikom za stałą obecność. Mam nadzieję, że mój blog jest dla Was pomocny w chwilach związanych z rozpadem związku i dzięki zamieszczonym wpisom łatwiej Wam pokonać procedury prawne związane z rozwodem.

Share on Twitter
Opublikowano Bez kategorii | 2 komentarzy

Milion w Lotto!

Kto z nas nie chciałby wygrać kilku milionów złotych… Prawie każdy marzy o wygraniu fortuny, kupnie pięknego domu, nowego samochodu czy o luksusowych wakacjach :)  Gdy jednak marzenie się spełni i fortunę wygra osoba będąca w związku małżeńskim to problem może pojawić się wówczas, gdy małżeństwo się rozpadnie i dojdzie do podziału majątku.

Szczęśliwiec może nie chcieć podzielić się wygraną, a druga strona może domagać się połowy pieniędzy. Kto ma wówczas rację?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa szczegółowo, co wchodzi w skład majątku osobistego, W przepisie tym mowa jest m.in. o przedmiotach majątkowych uzyskanych z tytułu nagród za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Chodzi tu np. o nagrody za osiągnięcia naukowe, literackie, muzyczne czy sportowe. Nagroda uzyskana w konkursie, w którym trzeba tylko  kupić los i wygrana może przytrafić się każdemu uczestnikowi gry, niezależnie od jego umiejętności, nie jest zatem ujęta w przepisie 33.8 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wygrana w Lotto wchodzi więc w skład majątku wspólnego małżonków.

Share on Twitter
Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , , | Skomentuj

Do którego Sądu mam skierować pozew o rozwód?

Sprawy o rozwód rozstrzygane są w I instancji przez Sądy Okręgowe, a nie przez Sądy Rejonowe.

Podstawową zasadą jest to, że pozew kierujemy do Sądu z tego okręgu, gdzie małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Czyli jeśli małżonkowie ostatnio razem mieszkali w Warszawie i jeszcze jedno z nich tam zamieszkuje to sprawę będzie rozpatrywał Sąd Okręgowy w Warszawie.

Gdy żaden z małżonków nie mieszka już w Warszawie to powód musi sprawę skierować do Sądu właściwego dla strony pozwanej. Czyli jeśli pozwany przeprowadził się do Krakowa, to sprawę kierujemy do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Wielu Polaków wyjeżdża za granicę i mógł to również uczynić pozwany. Jeżeli tak się stało to wówczas sprawę rozpatruje Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania powoda.

Jeśli ktoś z Państwa będzie miał trudności z ustaleniem, do którego Sądu ma skierować sprawę i skieruje ją do nieprawidłowej jednostki to nie ma czym się martwić. Sąd sam zbada czy jest właściwy i w razie omyłki przekaże sprawę do innego Sądu.

O tym co zrobić, jeśli małżonkowie mieszkają za granicą, nigdy nie mieszkali razem w Polsce, jeśli jedno z nich jest obywatelem innego kraju, napiszę w kolejnych wpisach na blogu.

Share on Twitter
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Trwały i zupełny rozkład pożycia

Duże zaskoczenie wywołuje u wielu z Państwa wiadomość, że rozwodu nie dostaje się automatycznie, że nie wystarczy tylko napisać pozew i wysłać do Sądu. Zdarzają się sytuacje, że do Kancelarii przychodzi rozemocjonowany Klient lub Klientka i oznajmia, że właśnie wyprowadził się domu, dziś chce wszcząć sprawę rozwodową, a na pierwszej rozprawie chce uzyskać rozwód. W rzeczywistości uzyskanie rozwodu może nie być takie proste.

Sąd przeprowadzając postępowanie rozwodowe musi stwierdzić, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, czyli że małżonkowie nie mają już żadnych szans na uratowanie związku. Kodeks nie określa ile czasu musi upłynąć od wyprowadzki, wygaśnięcia uczuć czy od zakończenia więzi fizycznej niegdyś łączącej małżonków. Każde małżeństwo jest inne, ma inne problemy i doświadczenia, inny staż. Nie jest zatem możliwe, by przepis wyznaczał termin jednakowy dla wszystkich osób.

„Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.”

Tak właśnie sprawę ocenia Sąd. Rozwód ma być finałem rozstania, a nie jego początkiem i sędzia musi być przekonany, że małżonkowie na pewno już nie wrócą do siebie. Zaspokajając ciekawość niektórych czytelników mogę jeszcze dodać, że kilka miesięcy życia osobno daje podstawy do złożenia pozwu o rozwód. W niektórych przypadkach jest to 6 miesięcy, a w innych 10.

Przed złożeniem pozwu radzę jednak skonsultować się z adwokatem, który po wysłuchaniu konkretnej historii może ocenić czy rozkład małżeństwa jest już trwały i zupełny. Przedwczesne złożenie pozwu może skutkować oddaleniem powództwa.

Share on Twitter
Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , | 4 komentarzy

Paszport dla dziecka

Zbliża się sezon wakacyjny, więc  jak co roku częściej pojawia się temat paszportów dla dzieci w kontekście sporów między rodzicami.

Pamiętać należy, że aby złożyć wniosek o wydanie paszportu potrzebna jest zgoda obydwojga rodziców. Gdy rodzice są skonfliktowani to z różnych przyczyn jeden z nich może nie zgodzić się na wydanie paszportu dla dziecka i nie chce złożyć swojego podpisu pod wnioskiem. Gdy zawiodą racjonalne argumenty, prośby i groźby mające na celu zmotywowanie opornego rodzica do wizyty w urzędzie to koniecznym staje się złożenie wniosku do Sądu. Nie każdy z Państwa wie o tym, że to właśnie zgoda Sądu może zastąpić zgodę rodzica na wydanie paszportu.

Aby uzyskać paszport dla swojego dziecka należy złożyć w Sądzie Rejonowym wniosek o wydanie zgody na wydanie paszportu. We wniosku należy opisać zaistniałą sytuację, czyli dlaczego drugi z rodziców nie zgadza się na to, by dziecko posiadało paszport. Sąd podczas rozprawy przesłucha rodziców i ewentualnie świadków, a po zakończeniu postępowania może wydać zgodę na wydanie paszportu. Wówczas jeden z rodziców udaje się do urzędu z odpisem prawomocnego postanowienia sądowego i może złożyć wniosek o wydanie dokumentu.

Jedyną wadą jest to, że zanim Sąd wyznaczy rozprawę, a następnie zanim postanowienie się uprawomocni może minąć kilka miesięcy. Jest więc ktoś planuje wakacyjny wyjazd z dzieckiem warto rozmowę o paszporcie z drugim rodzicem zacząć już w zimie. W razie odmowy będzie jeszcze czas, aby załatwić wszelkie sprawy sądowe, by móc wraz ze swoim dzieckiem spędzić wakacje  w wymarzonym miejscu.

Share on Twitter
Opublikowano Bez kategorii | Otagowano , , | Skomentuj