mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Nie szata zdobi człowieka

Marta Trzęsimiech - Kocur10 lipca 2018Komentarze (0)

Na dworze jest upał, więc zdarza się nie tak rzadko, że strony lub świadkowie przychodzą do Sądu ubrani tak, jakby byli w drodze na plażę, a na rozprawę trafili przypadkiem. Klapki, krótkie spodenki, dekolty, gołe brzuchy… 🙂  Oczywiście nie szata zdobi człowieka, ale wybierając się do Sądu na rozprawę, powinno się zadbać  o stosowny strój.

Wygląd nie ma kluczowego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy sądowej, jednak trzeba pamiętać o tym, aby zachować umiar komponując zestaw ubrań na rozprawę. Koszula u mężczyzny nie jest obowiązkowa, ale na pewno zawsze będzie dobrym wyborem. Kobieta ubrana w bluzkę i spódnicę lub w sukienkę będzie na pewno lepiej prezentowała się niż w topie odsłaniającym brzuch.

Zresztą nie tylko stroje uzasadnione wysoką temperaturą wywołują zdumienie sędziów.  W zimie nie wszyscy pamiętają, aby okrycia wierzchnie zostawić w szatni. Zdarza się, że na rozprawę wchodzi ktoś w futrzanej czapce lub w grubym płaszczu i tak opatulony składa zeznania przez kilkadziesiąt minut.

Warto więc pomyśleć o tym, jak będzie się wyglądało na rozprawie. Lepiej jest, jeśli sędzia jest skupiony na treści zeznań, niż zdumiony kreacją strony lub świadka.

Wakacje a alimenty

Marta Trzęsimiech - Kocur26 czerwca 2018Komentarze (1)

Ostatnio jedna z Klientek zapytała mnie o to czy alimenty ulegają zmniejszeniu w czasie wakacji. Jej były mąż twierdził, że skoro w jednym z wakacyjnych miesięcy spędza on co roku z dziećmi 2 tygodnie to ponosi on wyższe koszty utrzymania dzieci niż w pozostałej części roku i powinien wówczas płacić niższe alimenty.

Wysokość alimentów ustalana jest przez Sąd w skali miesiąca i nie istnieje przepis, na podstawie którego w okresie wakacji alimenty miałyby ulegać automatycznemu zmniejszeniu czy zawieszeniu.  Sąd ustalając kwotę alimentów przyjmuje średnie koszty utrzymania dziecka, a nie koszty ponoszone w każdym konkretnym miesiącu.

Dlatego też rodzic, z którym mieszka dziecko, nie powinien obawiać się, że w czasie wakacji otrzyma niższe alimenty. Jeśli tak by się stało to na podstawie prawomocnego wyroku można wszcząć egzekucję zaległości.

Prawo do odmowy składania zeznań

Marta Trzęsimiech - Kocur22 maja 2018Komentarze (0)

Gdy ktoś otrzyma wezwanie na rozprawę w charakterze świadka to taka osoba musi stawić się w Sądzie. Jeśli nie stawi się na rozprawie we wskazanym terminie i nie usprawiedliwi swojej nieobecności to Sąd może nałożyć na świadka grzywnę  lub nawet może zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka przez Policję.

Czasami świadek nie chce narazić się jednej ze stron procesu np. swojemu obecnemu pracodawcy, nie chce mieszać się w sprawy znajomych , rodziny czy czasami obcych osób np. sąsiadów i dlatego zdarzają się pytania dotyczące odmowy składania zeznań na rozprawie. Gdy świadek stawi się już na rozprawie to nie ma prawa odmówić zeznań. Nie jest to jednak zasada bezwzględna, bowiem w przypadku osób najbliższych istnieje prawo do odmowy składania zeznań. Przed przystąpieniem do przesłuchania Sąd ustala stan pokrewieństwa świadka i stron procesu i jeśli okaże się, że świadek należy do kręgu osób wymienionych w art. 261 kodeksu postępowania cywilnego  to Sąd poucza świadka o prawie do odmowy składania zeznań. Świadek wówczas może oświadczyć, że korzysta z tego uprawnienia i bez żadnych konsekwencji procesowych opuszcza salę rozpraw.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia.

O rozwodach na antenie Radia Katowice

Marta Trzęsimiech - Kocur11 kwietnia 20182 komentarze

Dziś gościłam w Radiu Katowice. W czasie audycji prowadzonej przez redaktora Marka Mierzwiaka mówiłam o rozwodach, dowodach w sprawie sądowej, roli detektywa w procesie.

Audycję można obejrzeć na stronie Radia Katowice

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,35880,Ekspert-radzi-jak-rozwiesc-sie-z-klasa-video-.html#.Ws30o5cwg1k

Marta Trzęsimiech - Kocur29 marca 2018Komentarze (0)

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych 🙂