mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Wielkanoc

Marta Trzęsimiech - Kocur14 kwietnia 2017Komentarze (0)

Wszystkim czytelnikom bloga życzę  radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Wszystkiego dobrego!

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

Marta Trzęsimiech - Kocur11 kwietnia 2017Komentarze (0)

Pozew o rozwód powinien zawierać szereg elementów wymaganych przez Sąd. Gdy pozew nie zawiera jednego czy kilku informacji, lub potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia to wówczas Sąd wysyła do powoda wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu.

Powodowie, którzy składają pozwy samodzielnie często mogą nie wiedzieć o wszystkich koniecznych do wszczęcia sprawy elementach. I wówczas Sąd  wysyła do powoda pismo, w którym wzywa np.  do podania numerów Pesel, do przedłożenia aktu małżeństwa lub aktów urodzenia dzieci, do uiszczenia opłaty sądowej. Sąd może wezwać także to złożenia dodatkowych wyjaśnień na temat przebiegu małżeństwa czy sytuacji małoletnich.

Należy pamiętać, że Sąd w każdym wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych pozwu wskazuje termin, w jakim oczekuje odpowiedzi, najczęściej 7 dni lub 14 dni. Dlatego też odpowiedź do Sądu należy wysłać przed upływem wskazanego terminu. Jest to o tyle istotne, że brak odpowiedzi może skutkować zawieszeniem postępowania lub zwrotem pozwu.

Warto więc dokładnie przeczytać pismo otrzymane z Sądu, by udzielić wyczerpującej odpowiedzi we właściwym terminie. Gdy Sąd zbierze już wszystkie dokumenty i informacje to nic nie będzie stało na przeszkodzie, by wyznaczyć termin rozprawy i rozpocząć proces sądowy.

Pozew o rozwód

Marta Trzęsimiech - Kocur07 kwietnia 2017Komentarze (0)

Rzecz podstawowa w każdej sprawie sądowej: pozew. Jakie informacje powinien zawierać? Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu?

Niezależnie od tego czy domagacie się Państwo rozwodu bez orzekania o winie czy zamierzacie dochodzić winy  to pewne elementy pozwu o rozwód są wspólne.

Dane małżonków: w pozwie należy wskazać dokładne dane stron: imię, nazwisko, aktualny adres, Pesel.

Dokumenty: do pozwu należy dołączyć akt małżeństwa oraz akty urodzenia małoletnich dzieci stron. Gdy małżonkowie posiadają dzieci lub gdy powód domaga się alimentów na swoją rzecz to w pozwie powinny się znaleźć także dokumenty wskazujące na koszty utrzymania małoletnich, koszty utrzymania domu czy mieszkania, np. umowa z przedszkola, faktury dotyczące zajęć dodatkowych, dowód przelewu opłat za książki, ubrania, ferie, wakacje itp.

W zależności od charakteru sprawy dołączamy do pozwu dowody świadczące o winie strony pozwanej w doprowadzeniu do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, np. smsy od kochanki, raport detektywistyczny, wskazujemy dane świadków, którzy mają informacje dotyczące winy strony pozwanej i powinni zeznawać w sprawie. Temat dowodów załączanych do pozwu o rozwód jest dość obszerny, zatem opiszę go w kolejnym wpisie.

Opłata sądowa: wszczęcie sprawy rozwodowej związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty 600 zł. Opłatę uiścić można w kasie Sądu, lecz dla większości z Państwa będzie wygodniej dokonać przelewu na konto Sądu. Dowód wykonania przelewu należy więc dołączyć do pozwu.

Opis sprawy: w sprawie bez orzekania o winie Sąd „interesują” przede wszystkim dwie kwestie: czy w małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia oraz czy w skutek rozwodu nie ucierpi dobro małoletnich dzieci stron. Dlatego w sprawie bez orzekania o winie nie warto rozpisywać się nadmiernie. Im więcej szczegółów dotyczących przebiegu małżeństwa tym większa jest szansa na to, że pozwany skupi się właśnie na tych szczegółach, które mogą mu się nie spodobać, a nie zauważy, że czyta pozew o rozwód bez orzekania o winie. Efekt jest prosty do przewidzenia. W odpowiedzi na pozew pozwany domagać się będzie „sprostowania kłamstw” zawartych z pozwie poprzez dochodzenie winy powódki. I w ten sposób  szanse na uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie mogą zginąć bezpowrotnie.

Audycja radiowa

Marta Trzęsimiech - Kocur27 marca 20172 komentarze

Dziś na antenie Polskiego Radia Katowice opowiadałam słuchaczom o zadośćuczynieniu i odszkodowaniu.

Pojęcia te często są mylone, choć zadośćuczynienie i odszkodowanie to całkowicie odmienne roszczenia.

*****

Właściwość Sądu w sprawie o rozwód

Marta Trzęsimiech - Kocur24 marca 2017Komentarze (0)

Temat ten poruszałam już kilka razy na blogu, lecz stale wywołuje on duże zainteresowanie, więc może warto wspomnieć ponowne o właściwości Sądu, także w aspekcie międzynarodowym.

Sprawy rozwodowe rozpatrywane są w I instancji przez Sądy Okręgowe. Oznacza to, że pozew kierujemy właśnie do Sądu Okręgowego, a nie do Sądu Rejonowego.

Pozew należy złożyć w Sądzie Okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że choć jeden z nich w tym okręgu nadal mieszka lub przebywa. Jeśli małżonkowie mieszkali razem np. w Katowicach, a obecnie choć jeden z nich zamieszkuje w okręgu właściwym dla Sądu Okręgowego w Katowicach to pozew można złożyć w tym właśnie sądzie.

Jeśli jednak pozew zostanie skierowany przez powoda do niewłaściwego Sądu to zostanie on przekazany do Sądu właściwego miejscowo.

W sytuacji, gdy małżonkowie obecnie mieszkają już poza okręgiem miejsca, w którym mieszkali wspólnie, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

A co zrobić w przypadku, gdy małżonkowie – Polacy – obecnie mieszkają za granicą?

W wielu przyczyn Polacy wolą rozwodzić się przez polskim Sądem. Jeśli strony postępowania nadal posiadają obywatelstwo polskie to nie na przeszkód, by sprawę rozpatrywał Sąd w Polsce. W tym celu należy złożyć  wniosek o wyznaczenie przez Sąd Najwyższy sądu właściwego do prowadzenia postępowania.