mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

Koronawirus i odwołane rozprawy

Marta Trzęsimiech - Kocur17 marca 2020Komentarze (0)

Od piątku 13 marca 2020  prawie wszystkie rozprawy w Sądach zostały odwołane. Już w czwartek pracownicy sekretariatów sądowych dzwonili do Kancelarii, by strony procesów i świadkowie nie przychodzili na rozprawy. Na razie wiadomo, że rozprawy wyznaczone do dnia 31 marca 2020 nie odbędą się.

Chyba każdy z nas rozumie powód, dla którego Sądy przestały orzekać, jednak w związku z tym pojawiają się pytania:

Czy Sąd wyznaczył nowy termin mojej rozprawy?

Nie, na razie nie wiadomo kiedy zostaną wyznaczone terminy rozpraw, które teraz zostały odwołane.

Miałem zamówione w czytelni Sądu akta do przeglądania, czy mogę pójść do Sądu, by zapoznać się z aktami sprawy?

Nie znam regulacji wprowadzonych przez wszystkie Sądy w kraju, jednak w okręgu katowickim, i podejrzewam, że w większości Sądów, nie ma możliwości, by wejść do Sądu. Działalność czytelni jest najprawdopodobniej ograniczona tylko do nielicznych wyjątków.

Czy wszystkie rozprawy zostały odwołane?

W czasie, gdy bieg większości spraw można wstrzymać bez większej szkody dla uczestników postępowania, to niektóre rozprawy nie są odwoływane. Do spraw, które odbywają się należą np. sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym,  sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, sprawy, o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania. By nie ryzykować niepotrzebnej wizyty w Sądzie proszę zadzwonić do sekretariatu, by uzyskać bieżącą informację.

W mojej sprawie miał być przesłuchany świadek, który jest ciężko chory i nie wiadomo, czy stan jego zdrowia pozwoli na przesłuchanie go za kilka miesięcy. Czy Sąd może przesłuchać takiego świadka?

Tak, Sąd może przesłuchać taką osobę w trybie zabezpieczenia dowodu, jeżeli zachodzi obawa, że osoby tej nie będzie można przesłuchać na kolejnej rozprawie.

Wzór pozwu o rozwód – czy warto skorzystać?

Marta Trzęsimiech - Kocur30 stycznia 20202 komentarze

Na wielu stronach internetowych znajdziecie Państwo dziesiątki wzorów pozwów o rozwód, z których można skorzystać bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek wydatków. Na pewno mogą służyć one jako źródło wiedzy o tym, jak rozpocząć sprawę sądową, co będzie przedmiotem rozstrzygania, bo w przypadku, gdy małżonkowie mają dzieci to Sąd orzeka też o władzy rodzicielskiej, kontaktach, alimentach itd.

Przede wszystkim należy pamiętać, że wzór pozwu nie dotyczy indywidualnej sytuacji i nie zawsze będzie pasować do konkretnego przypadku. Pewne błędy nakreślone w pozwie można skorygować w toku procesu, ale do tego czasu mogą one wywołać wiele zamieszania, którego skutki nie zawsze będą możliwe do odwrócenia.

Gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu rozwiązania małżeństwa i wspólnie ustalili wszystkie kwestie dotyczące rozstania to podstawowy wzór pozwu może być przydatny. Natomiast w sytuacji konfliktu napisanie pozwu bez dokładnego przemyślenia i przeanalizowania wskazanego w nim stanowiska i skutków procesowych, jakie wywołają konkretne wnioski czy twierdzenia, może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Postanowienia noworoczne

Marta Trzęsimiech - Kocur23 stycznia 20202 komentarze

Początek każdego roku powoduje, że wielu z nas podejmuje szereg postanowień noworocznych: Rzucę palenie, schudnę, zacznę biegać, będę więcej czytać…
Praktyka adwokacka pokazuje, że na początku roku wiele osób pragnie też uporządkować swoje życie i wśród postanowień pojawia się myśl o przeprowadzeniu sprawy rozwodowej, która wisiała w powietrzu już od dawna.

Rzadko zdarza się, aby decyzja o rozwodzie była prosta i jest podejmowana szybko. A przecież to właśnie od decyzji wszystko się zaczyna i dobrze wiem, że podjęcie jej jest bardzo trudne. Początek roku może więc być także motywacją do rozpoczęcia zmiany na lepsze i do uporządkowania swojego życia, co w styczniu często słyszę od moich Klientów.

Odpowiedź na pozew

Marta Trzęsimiech - Kocur26 września 2019Komentarze (1)

Sąd doręczając pozew nakłada na pozwanego zobowiązanie do udzielenia odpowiedzi na pozew, najczęściej wyznaczając 14 dniowy termin na złożenie pisma.

Chyba najgorszym rozwiązaniem jest wyrzucenie pozwu do kosza, nie udzielenie odpowiedzi i zignorowanie rozprawy.

W odpowiedzi na pozew trzeba przedstawić swoje stanowisko, a więc należy wskazać przede wszystkim:

  • czy pozwany wyraża zgodę na rozwód
  • czy domaga się rozwodu bez orzekania o winie czy z winy

Jak  w każdym procesie swoje stanowisko należy uzasadnić i przedstawić dowody na poparcie swoich tez, np. należy wskazać świadków.

Jeśli ktoś zdecyduje się na skorzystanie z pomocy adwokata to należy się do niego zgłosić po otrzymaniu pisma z Sądu, raczej nie na ostatnią chwilę. Przygotowanie odpowiedzi na pozew, gdy mamy do czynienia z orzekaniem o winie czy walką o dzieci jest czasochłonne. Więc by adwokat mógł solidnie zaprezentować stanowisko Klienta to potrzeba na to czasu.

Uważam też, że nawet jeśli ktoś wyraża zgodę na rozwód bez orzekania o winie to wskazane jest zasięgnięcie choćby porady adwokata. Czasami „dla świętego spokoju” pozwany odpuszcza w niepamięć pewne czyny czy zaniechania małżonka i chce zakończyć sprawę na jednej rozprawie, ale bywa tak, że taki z pozoru dobry pomysł może przysporzyć problemów w przyszłości.

Czasami w toku postępowania okazuje się, że małżonkowie potrzebują jeszcze trochę czasu na przemyślenie sytuacji, w jakiej się znaleźli, może widzą szansę pogodzenia się, a może chcą przemyśleć warunki rozstania.  W takim przypadku mogą oni wnosić, aby Sąd zawiesił postępowanie. Oznacza to, że sprawa o rozwód nadal jest w toku, pozew nie zostaje wycofany i w każdej chwili można wnosić o podjęcie zawieszonego postępowania.

Dotychczas postępowanie mogło być zawieszone przez okres 1 roku. Gdy do tego czasu do Sądu nie wpłynął wniosek o podjęcie postępowania to Sąd umarzał postępowanie. Obecnie przepis ten uległ zmianie i postępowanie może być zawieszone na zgodny wniosek stron tylko przez 6 miesięcy. Po 6 miesiącach od dnia zawieszenia postępowania Sąd umorzy postępowanie. Warto więc pamiętać o tej zmianie, gdyż okres został skrócony o połowę.