mec. Marta Trzęsimiech-Kocur

Zajmuję się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ale także reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa medycznego, prawa pracy i szeroko pojętych spraw odszkodowawczych.
[Więcej >>>]

mediacja

Ile kosztuje mediacja?

Marta Trzęsimiech - Kocur19 września 20182 komentarze

W ostatnim czasie coraz częściej sędziowie korzystają z możliwości kierowania stron do mediatora. W sprawach rozwodowych mediator nie ma za zadanie doprowadzić do pogodzenia się stron, choć czasami to się zdarza. W toku mediacji małżonkowie mają szansę ustalić warunki rozstania. Przy pomocy mediatora można wspólnie określić wysokość alimentów, jakie ma otrzymywać dziecko stron czy sposób […]

Zdarza się, że niektórzy Klienci przekonani są, że pierwsza rozprawa w sądzie musi mieć charakter pojednawczy. Przekonanie to było prawdziwe przed laty, kiedy Sąd obligatoryjnie wyznaczał posiedzenie pojednawcze, a następnie, jeśli małżonkowie podtrzymywali chęć rozwodu, wyznaczał rozprawę. Od wielu lat nie ma już posiedzeń pojednawczych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby Sąd zapytał małżonków, […]

Mediacja – lek na całe zło?

Marta Trzęsimiech - Kocur24 lutego 2013Komentarze (0)

Podczas postępowania sądowego o rozwód czy o separację Sąd może zaproponować stronom mediację. Mediacja  jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom nie umiejącym dojść do konsensusu. Celem działania mediatora jest  usprawnienie, a czasami nawet umożliwienie stronom, przeprowadzenia rozmowy o problemie. Mediacja w sprawach rozwodowych może mieć różne […]